V hre je budúcnosť hokeja aj mestského majetku. Nedá sa rozhodovať bez materiálov.

11. 04. 2019 16:20 | Nový Mikuláš Tlačová správa

Pozvánka mailom v utorok večer, desiatky strán materiálov v stredu poobede a zastupiteľstvo vo štvrtok ráno. Asi tak sa dá charakterizovať dnešné krátke zastupiteľstvo.


Aj preto sa ho mohol zúčastniť iba jeden poslanec z každého z opozičných klubov. Obsahom rokovania mala byť najmä budúcnosť hokeja v Liptovskom Mikuláši. 

Predseda najväčšieho poslaneckého klubu poprosil primátora mesta aj kolegov poslancov o ústretovosť a viac času na preštudovanie materiálov. Potvrdil záujem o schválenie všetkých bodov, ale za prítomnosti väčšiny poslancov, čo dodá tak vážnemu fenoménu ako je hokej v Liptovskom Mikuláši legitimitu. Na preštudovanie materiálov, ktoré majú znamenať zásadny obrat v rozvoji hokeja, dostali poslanci iba niekoľko hodín. Za tak krátky čas sa toho naozaj nedá stihnúť veľa. Nemôžu sa stretnúť kluby ani poslanecké grémium. Neexistujú stanoviská odborných komisií ani Mestskej rady.

Prosíme mikulášsku verejnosť o pochopenie 

Prosíme občanov Mikuláša o pochopenie okolností, pre ktoré sme dnes o týchto bodoch odmietli rokovať. Otvorene deklarujeme záujem rokovať, ale nakoľko všetci pracujeme vo svojom zamestnaní, často sme na služobných cestách, potrebujeme vedieť o konaní MsZ aspoň niekoľko dní dopredu. To isté platí o dodaných materiáloch. 

Primátor musí zo zákona zvolať do 14 dní ďalšie MsZ. Žiadame ho, aby ho zvolal v dostatočnom predstihu, a vzhľadom na krátkosť programu v poobedných hodinách. Dostatočný počet poslancov dodá rozhodnutiu legitimitu a istotu hokejovej verejnosti.