Rozpočet bol schválený

12. 02. 2019 11:00 | Nový Mikuláš Tlačová správa

Veľa dôvodov na radosť však nemáme.


V Liptovskom Mikuláši bude aj v tomto roku pokračovať ničím nelimitované zadlžovanie mesta. Vedeniu mesta sa podarilo cez mestské zastupiteľstvo pretlačiť návrh rozpočtu aj s rizikovými položkami. Kompromisný návrh opozície na finacovanie pomocou vlastných zdrojov a klasického bankového úveru (namiesto úveru od súkromnej firmy) bol odmietnutý.

Po neštandardne vedenom zastupiteľstve, kde sa primátor mesta niekoľkokrát vyhrážal poslancom opozície trestným stíhaním, si vedenie mesta v zmätočnom hlasovaní tesnou väčšinou prítomných presadilo opätovne predložený rozpočet. Pôvodne schválený rozpočet primátor odmietol podpísať. Do nového návrhu boli zapracované skoro všetky naše návrhy, ktoré sme presadili 14. 1. 2019. Tým bola potvrdená ich správnosť a zároveň to potvrdzuje dobrú a kvalitnú prácu poslancov Nového Mikuláša.

Najvážnejšia položka - nesprávne financovanie opravy ciest a chodníkov, ostala, bohužiaľ, nezmenená. Mesto Liptovský Mikuláš tak ani v budúcom roku neinvestuje do ciest a chodníkov vlastné zdroje. Sumou 2 mil. eur sa opäť zbytočne zadĺžime u súkromnej firmy. Takýto záväzok mesta sa neráta do štatistického dlhu, ale pre budúcnosť je vysoko rizikový. Mesto tak pokračuje v ekonomicky nezodpovednej politike, ktorá mesto nevyhnutne privedie do veľkých finančných problémov. Toto sa navyše deje v časoch, keď sú príjmy mesta najlepšie v jeho histórii.

Poslanecký klub Nového Mikuláša presadil viacero pozitívnych zmien v prospech občanov. Zvýšili sme príspevok pre kanoistov na majstrovstvá sveta juniorov, opravené bude aj detské ihrisko na Komenského ulici, mysleli sme na cyklistiku v meste, i na parkovanie na Podbrezinách.

Do budúcnosti sme navrhli dohodu o spôsobe financovania športových klubov a iných združení poberajúcich väčšie príspevky z rozpočtu mesta. Chceme sa v priebehu roka 2019 dohodnúť, aby sa príspevok mesta stanovil ako percento z podielových daní mesta. Je to spravodlivý systém kopírujúci vývoj ekonomiky mesta. Mesto vie, koľko dáva, príjemca vie, s čím môže počítať.

Tešíme sa tiež na predloženie parkovacej politiky mesta, ktorú prisľúbil viceprimátor mesta. Budeme sa usilovať o riešenie neutešenej situácie občanov na Priemyselnej ulici, ako aj o koncepčné riešenie budovania ciest a chodníkov do budúcnosti.