Prepis vystúpenia k protestom prokurátora voči prevodom majetku

19. 09. 2019 14:00 | Vincent Kultan Zastupiteľstvo

Prepis vystúpenia poslanca Vincenta Kultana k protestom prokurátora voči prevodom majetku do MHK 32 a MŠZ s.r.o.


Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte mi, aby som sa vyjadril k predloženému materiálu.

Na stole máme dva protesty prokurátora, jeden protest už aj so žalobou, ktorú podal prokurátor. Prokurátor v nich protestuje proti nezákonnosti vkladu majetku mesta do iných firiem. Jednou je spoločnosť Mestské športové zariadenia, ktorá mala za úlohu rekonštruovať futbalový štadión v Okoličnom, druhou je MHK 32. Dúfam, že mi bude odpustené, ak budem jednu spoločnosť označovať ako futbal a druhú ako hokej.

Na stole máme dôležitý materiál. Aj keď som osobne požiadal oboch viceprimátorov a prednostku, aby sme sa pracovne stretli predsedovia poslaneckých klubov a predkladateľka a takto skúsili nájsť dohodu na spoločnom postupe, najvýhodnejšom pre futbal aj hokej. Viceprimátori si nenašli čas na toto jednanie. Žiadal som ich 3. septembra, najbližší voľný termín si našli 23.9, prednostka ani len neodpovedala. Toľko k snahe vedenia mesta riešiť problém.

Vedenie mesta nám tu dnes predkladá svoje stanovisko a navrhuje NEVYHOVIEŤ protestom prokurátora. Kým zdôvodnenie k futbalu je viac ako podrobné, k zdôvodneniu návrhu prečo nevyhovieť protestu v prípade hokej, predkladateľ nepredložil nič. Prečo je tomu tak, si hneď povieme.

Mesto vložilo do hokeja aj futbalu majetok tak, ako to zákon neumožňuje.

Oba protesty sa týkajú tej istej veci. Mesto vložilo do hokeja aj futbalu majetok tak, ako to zákon neumožňuje. Mesto vložilo do futbalu svoj majetok v účtovnej hodnote 1.400.000 € a tým sa krylo prijatie úveru. Ľudovo povedané, mesto založilo svoj majetok banke, ktorá mu dala úver. Do hokeja vložilo mesto pozemky v hodnote 600.000€. Kauza týchto pozemkov je tak závažná, že o tomto chcem hovoriť podrobnejšie neskôr. Oba vklady boli podľa prokurátora aj odborného názoru Ministerstva financií nezákonné. Prokurátor chce, aby sa tieto nehnuteľnosti vrátili nazad mestu Liptovský Mikuláš, lebo ich prevody boli protizákonné. To je dnes témou dňa, to žiada prokurátor od nás-poslancov.

Treba si ale na začiatku odpovedať na dve základné otázky.

  1. Prečo mesto potrebovalo vložiť majetky do hokeja a futbalu?
    Kým u hokeja je to jednoduché – hokej sa ako už mnohokrát potácal nad priepasťou zvanou finančný krach a bolo potrebné naliať doň peniaze, u futbalu je to zložitejšie. Mesto muselo zaplatiť svoju čiastku na rekonštrukciu štadióna. Čiastku vo výške 375.000€. Pýtam sa, prečo v čase, keď primátor mesta tvrdil, že mesto je vo vynikajúcej finančnej kondícii siaha mesto ku krkolomnému riešeniu a vkladá do futbalu pozemky, ktorými následne ručí za bankový úver? Sám si aj odpovedám. Mesto nie je v dobrej finančnej kondícii a potáca sa na konci rebríčka dobre hospodáriacich miest Slovenska. Preto sa muselo siahnuť ku krkolomnému riešeniu-úveru, ktoré je pre mesto ekonomicky nevýhodné a navyše je NEZÁKONNÉ.
  2. Nedali sa nehnuteľnosti vložiť zákonným spôsobom?
    Mesto vložilo nehnuteľnosti do obchodného imania resp. kapitálových fondov, čo zákon neumožňuje. Zákon umožňuje vklad VÝLUČNE do základného imania. Toto sa mohlo kľudne urobiť.

Mnohí sa teraz opýtate“ A to ste pán primátor, páni poslanci nevedeli?“ Kto chce poznať odpoveď, nech si pozrie záznam rokovania z februára 2018 resp. júna 2018 keď sa veci prejednávali. Pri schvaľovaní som osobne prečítal všetkým poslancom znenie zákona a upozornil som všetkých na nezákonný postup. Stačilo opraviť slovíčko z obchodné na základné a dnes nemáme o čom jednať. Stačilo si nechať poradiť, prijať dobre mienenú radu. Žiaľ, nestalo sa. Dosť udivuje aj postoj hlavného kontrolóra PhDr. Jozefa Fiedora. Práve on má povinnosť strážiť zákonnosť procesov v meste. Pri týchto nezákonnostiach nijak nezasiahol, nekonal. Na druhej strane som rád, že v poslednom čase sa zdá, že začal konať a už viackrát verejne korigoval snahy primátora o svojvoľný výklad zákona.

Takto sa vážení občania stalo, že mesto dnes musí riešiť žalobu, že mesto dnes musí riešiť protesty prokurátora. Možno si niekto povie, že nám občanom to môže byť jedno. Dovoľte ale, aby som týchto ľudí vyviedol z omylu.

Na hokej a futbal dávame ročne 700.000€

Jedná sa tu o futbal a hokej v našom meste. Na tieto športy sa skladáme všetci občania a to nie malou sumou. Veď na tieto športy dávame ročne sumu viac ako 700.000€. To je suma za ktorú by sme vedeli opraviť v meste kilometre chodníkov, alebo postaviť 400 parkovacích miest. Ak nastane nervozita, nezákonnosti, súdne spory, nie len, že sa zvýšia náklady, ale odskočia nám ďalší a ďalší sponzori a tak tieto športy bude musieť sanovať mesto ešte väčšou sumou. Konštatovanie „O čo viac súdnych sporov v hokeji a futbale, o to menej chodníkov a parkovacích miest v meste“ je pravdivé.

Kým pri futbale prokurátor Mgr. Peter Volkovics rieši zatiaľ iba nezákonny vklad, asi by sa mal pozrieť aj na to, či je normálne, aby sa bral úver spôsobom ako ho zobralo mesto resp. Mestské športové zariadenia. Schválilo ho subjektu v ktorom nie je jediným akcionárom a to spôsobom, ktorý je celkom iste za hranou zákona. Napriek tomu je situácia vo futbale „ešte zachrániteľná“, škoda, že vedenie mesta nemá záujem o názor poslancov, tých, ktorí mu aj v minulosti dobre radili. Rekonštrukciu sme mali možnosť vidieť na vlastné oči a dovolím si povedať, že páni z MFK Tatran si celý proces ustrážili a rekonštrukcia bola úspešná. Navyše majetok reálne existuje a je na vedení mesta, aby sa posnažilo o riadnu zákonnú nápravu. Škoda je vynaloženej energie a množstva financií ktoré už platíme advokátom a ešte len ideme platiť pri súdnych sporoch. Dámy a páni, neexistuje dôvod, prečo nevyhovieť protestu prokurátora. Preto nemôžem hlasovať za nevyhovenie prokurátorovi vo veci futbal.

Ako som už povedal, vážnejšou a horšou je situácia v prípade hokeja. Tu si trúfam vysloviť osobný názor, že došlo k tunelovaniu mestského majetku. Verím, že pán prokurátor bude náležite konať. Nezákonný vklad pozemkov je len predohrou v oveľa závažnejšej hre. V hre, na konci ktorej niekomu ostanú oči pre plač. A tým budú asi opäť raz občania Mikuláša, špeciálne fanúšikovia hokeja.

Ako som už spomenul, mesto muselo v polke roka 2018 ratovať hokej. Primátor aj vtedy tvrdil, že na meste je „peňazí ako dreva“, no napriek tomu sa vedenie mesta rozhodlo pre nešťastný krok. Namiesto priamej finančnej pomoci, vložilo mesto do hokeja pozemky v hodnote 600.000€. 30.000 m2 v mestskej časti Okoličné. Prečo? Na čo môžu hokejisti využiť pozemky v Okoličnom? Absurdné. Keď sa v júny 2018 schvaľoval tento vklad nie len, že som upozornil na konflikt so zákonom, zahral som sa aj na proroka. Predpovedal som, čo sa stane. Predpovedal som, že sa nájde niekto, kto dá hokeju pôžičku. Za túto pôžičku bude hokejový klub ručiť vloženými pozemkami. Následne sa pôžička nesplatí a tak potichučky prejdu mestské pozemky do súkromných rúk. Za cenu o ktorej nič nevieme. Presne to sa aj stalo. Pri poznaní spôsobov primátora mesta som to s tým prorokovaním nemal zas až také ťažké. Dámy a páni, pýtam sa Vás všetkých, o čo iné, ak nie o podvod sa jedná v takomto prípade? Veď hokejový klub už pri podpise zmluvy o pôžičke vedel, že nikdy nesplatí ani cent. Nemal prísľub peňazí ani od mestského zastupiteľstva ani od sponzorov. S plnou vážnosťou si myslím, že zmluvu o pôžičke podpisoval hokejový klub s jasným vedomím, že pôžičku nikdy nesplatí. Presne takto sa pred rokmi tuneloval v Liptovskom Mikuláši aquapark. Pýtam sa, prečo nemáme predloženú zmluvu o pôžičke medzi MHK a tým, kto hokeju požičal. Veď táto zmluva s našim rozhodovaním úzko súvisí.

Takúto zmluvu o pôžičke zrejme musí podpisovať aj zástupca jediného akcionára-v tomto prípade prímátor mesta. Ján Blcháč, je Váš podpis na tejto zmluve alebo nie? Ak áno, je aj Vašou priamou zodpovednosťou celá táto situácia, lebo je jasné, že tento „skrytý predaj mestských pozemkov“ ste pripravili aj Vy. Myslím si, že od samého začiatku bol cieľom práve prevod pozemkov. To ste však kvoli svojej ješitnosti urobili nešikovne a dostali ste mikulášsky hokej do problémov, z ktorých len ťažko vykľučkuje.

Prokurátor si bude stáť za svojim názorom a logicky podá žalobu (ak tak ešte neurobil). V tejto žalobe bude navrhovať, aby sa vrátili pozemky späť mestu. Ak bol totiž neplatný prevod pozemkov hokeju, neplatný je aj prevod pozemkov ďalším osobám. Osoby, ktoré možno v dobrej viere získali pozemky tak nebudú mať ani peniaze, ani pozemky. Vymáhať si škodu budú práve od mikulášskeho hokeja, od jediného akcionára – mesta. Zástupca mesta, ktorý to celé zmanažoval je jasný. Pre toto prepojenie 0sa dámy a páni nenachádza o hokeji v predložených materiáloch ani slovo. Ak by sa tam niečo nachádzalo, ten pomyselný ukazovák by smeroval iste viete ktorým smeromom a to si predkladatelia nemohli dovoliť.

Dámy a páni, ani pri hokeji nevidím dôvod, prečo nevyhovieť prokurátorovi. Preto nebudem hlasovať za predložený návrh.

Krátko ešte pohovorím k predloženým aj nepredloženým právnym analýzam. Presne 9 dní dozadu som požiadal prednostku aj vedúcu právneho oddelenia o zaslanie právnych analýz, ktoré existovali v čase predkladania materiálov. Pani prednostka ako zvyčajne neodpovedala. Pani vedúca právneho oddelenia mi v telefóne potvrdila, že nejaké analýzy a stanoviská mali. Doba 6 pracovných dní je ale pre vedenie „dobre spravovaného mesta“ asi málo na to, aby poslancovi poslali jeden mail s už existujúcimi podkladmi. Je hanbou vedenia mesta, ako komunikuje so zástupcami občanov.

Tou dnes predloženou analýzou je analýza spoločnosti Hadbábna. Spoločnosť Hadbábna dlhodobo poberá od mesta mesačný paušál a činná je aj v iných mestských organizáciach. Ja viem o 2 analýzach od tejto spoločnosti. V oboch prípadoch súd rozhodol ináč, ako predpokladala analýza. Analýza nám odporúča súdne spory, ktoré sa môžu ťahať dlhé roky. Je hokeju a futbalu potrebná táto neistota? Nevieme to vyriešiť inak? Vieme, ale vedenie mesta nemá o toto záujem. Inak by si viceprimátori prednostka našli za 3 týždne čas na pracovné stretnutie s tými, ktorí majú kompetenciu o tom rozhodnúť.

Dámy a páni, otázku, kto spôsobuje neistotu, koho ješitnosť zatiahla šport do súdnych sporov si zodpovedzte každý sám. Ja tvrdím, že vedenie mesta zavlieklo šport do vážnych problémov. Spôsobilo žalobu a neistotu v hokeji aj futbale. So železnou istotou ale vieme, že toto predovšetkým v hokeji prehĺbi už tak existujúcu krízu. Len ťažko sa budú hľadať sponzori do klubu kde vládne neistotou, hrozba súdnych sporov. Všetky tie chválenkárske reči, koľko kto vybavil peňazí pre hokej, všetky chválenia sa rekonštrukciou zimného štadióna, fotenia sa, klamstvá v mestských médiách sa ukázali len krátkodobou propagandou pre voliča. Reálna starostlivosť o hokej a čokoľvek v meste sa prejavuje tým, kto ako koná v tej pozícii, ktorú akurát zastáva. Kto ako využíva možnosti, ktoré sú mu zverené. Kam nás priviedlo konanie istých osôb v hokeji aj futbale som myslím popísal dostatočne.
 

Ak je našim cieľom udržať v tomto meste hokej a pomôcť futbalu, tak nemôžu byť našim cieľom súdne spory, nekonečné naťahovanie sa na súde. Našim cieľom musí byť čo najrýchlejšie ukončenie tejto neistoty a následne poučenie sa do budúcnosti. O takéto riešenie ale vedenie mesta nemá záujem.

Dámy a páni, vždy som podporoval a budem podporovať šport v našom meste. Nebudem ale nikdy podporovať protizákonnosti ani krátkozraké konania vedúce šport do záhuby. A toto nezmením ani pod šialeným mediálnym nátlakom vedenia mesta.

Je jasné, že primátor mesta chce dnes uhrať celú situáciu do stratena. Prípadné vyhovenie protestu prokurátora nepodpíše, o iné riešenie sa nepokúsi a v MsZ nie je dosť hlasov na prelomenie jeho veta. My ako poslanci sme urobili maximum – poukázali sme na problém, prejavili záujem problém riešiť. Na ťahu je dozorujúci prokurátor Mgr. Peter Volkovics a my už na priebeh súdov nebudeme mať vplyv. Verím spolu s Vami vo víťazstvo spravodlivosti a slušnosti v našom meste.

Ďakujem Vám za pozornosť.