Časopis občanom mesta

20. 06. 2019 00:00 | Štrnásti poslanci Mestského zastupiteľstva Tlačová správa

Štrnásti poslanci Mestského zastupiteľstva vydali časopis pre občanov mesta.


Drahé Mikulášanky, drahí Mikulášania,

v poslednom období ste sa o dianí v meste dozvedeli možno aj viac, ako ste chceli. Málokto z Vás sa však dostane na rokovanie Mestského zastupiteľstva, málokto si pozrie záznam z rokovania. Jediným zdrojom informácii pre mnohých z Vás sú tak iba sociálne siete a predovšetkým mestské médiá. V mestských médiach sa o poslancoch píše a rozpráva veľmi veľa, no nikto z poslancov nemá žiadnu príležitosť sa v týchto médiách vyjadriť, obhájiť svoj postoj, svoje hlasovanie. Na verejnosti tak zaznieva iba postoj jednej strany, jediného človeka a to napriek tomu, že tieto médiá si platíme všetci občania, bez ohľadu na to, koho sme volili. 

Aj preto štrnásti poslanci cítime zodpovednosť Vám niektoré naše postoje vysvetliť a sprostredkovať Vám názor nás,Vašich zástupcov. 

Zverejňujeme tu obsah listu, ktorý sme adresovali vedeniu mesta Liptovský Mikuláš, ako výraz našej snahy o spoluprácu a rozvoj nášho mesta. Zároveň tu poukazujeme na prekážky spolupráce poslancov a vedenia mesta. Veríme, že korektná spolupráca pri rozvoji nášho mesta je povinnosťou všetkých zodpovedných.

Obsah celého časopisu nájdete v prílohe.