Verejné osvetlenie v Liptovskom Mikuláši – Fakty

15. 03. 2019 11:10 | Mgr. Vincent Kultan Blog

Svietiť na ulice a chodníky patrí medzi základné povinnosti mesta. Na svietenie sú potrebné pouličné lampy - tie ale mesto Liptovský Mikuláš nevlastní. Vlastní ich súkromná firma FIN.M.O.S. Primátor mesta viacnásobne verejne sľúbil predložiť všetky zmluvy a preukázať výhodnosť celého obchodu. Dodnes tak neurobil, naopak bojkotoval všetky snahy o diskusiu.


Fakty:

 • Firma FIN.M.O.S. je od roku 2007 vlastníkom aj prevádzkovateľom verejného osvetlenia a rozhlasu v našom meste. Podľa vyjadrenia znalcu, v rokoch 2007-2010 do nich zainvestovala táto spoločnosť v meste približne 1,2mil. eur. Liptovský Mikuláš jej však za služby zaplatí do roku 2024 viac ako 4,4mil eur.
 • Zmluva uzavretá 30.7.2007 má viac ako 10 dodatkov.
 • Mesto Liptovský Mikuláš nenakupuje priamo svietenie prípadne modernizáciu. Nakupujeme „B-čkové“ akcie od spoločnosti 1.slovenská úsporová, a.s. (čo znamenajú takéto akcie naznačuje ich označenie „B-éčkové“).
 • Firma FIN.M.O.S. je dlhodobo stratová (prípadne na nule), a má nula alebo niektoré roky pár zamestnancov (údaje www.finstat.sk).
 • Tok financií vyzerá zvláštne, v niektorých rokoch až takto Investor mesto → FIN M.O.S. → Kovmast  → VPS → O.S.V.O → VPS → Kovmast → FIN M.O.S. → Investor mesto......
 • O verejné osvetlenie sa de facto stará VPS.
 • Od spoločnosti FIN.M.O.S mesto nakupovalo aj elektriku a to tak, že sa zobrala najdrahšia „vymyslená“ sadzba Panoramic. FIN.M.O.S akože nakupoval výhodnejšie a rozdiel medzi nákupom a panoramic sa rozdelil medzi mesto a FIN.M.O.S. Výsledok bol nákup predraženej elektrickej energie, nakoľko iné mestá a obce nakupovali oveľa lacnejšie.
 • Znenie článku V., bodu 5 zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia VO-345, č. 0027/2007/Práv zo dňa 30.7.2007 uzavretej medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou FIN.M.O.S., a.s. je nasledovné: „Majetok, ktorý vznikne investovaním FIN.M.O.S., a. s. bude tvoriť majetok spoločnosti FIN.M.O.S. a. s., pričom v prípade záujmu mesta o nadobudnutie tohto majetku do vlastníctva Mesta, môže byť tento prevedený za zostatkovú účtovnú hodnotu a za podmienok stanovených osobitnou zmluvou do 90 kalendárnych dní od dátumu predloženia tejto požiadavky.“.
 • 17.4.2017 poslanci MsZ požiadali spoločnosť FIN.M.O.S o informácie – FIN.M.O.S to odmietol.
 • Poslanci viacnásobne v MsZ predložili bod Informácia o stave verejného osvetlenia. Primátor prisľúbil tento bod predložiť na inom MsZ. Dodnes tak neurobil a schválené uznesenie o prerokovaní bodu nepodpísal.
 • O verejnom osvetlení sa primátor vyjadril viacnásobne ako o veľmi modernom a efektívnom. Pravdou sú časté poruchy a tma v uliciach mesta.

Záver: Za najväčší problém pokladám to, že mesto je vo vazalskom postavení voči súkromnej firme a primátor odmieta preukázať, na základe čoho sa staneme opäť vlastníkom verejného osvetlenia. Ak sa nestaneme jeho vlastníkom, bude si môcť urobiť FIN.M.O.S s verejným osvetlením čo chce. Nadiktovať si podmienky, svietiť zadarmo alebo nesvietiť vôbec. Tak či tak, Mikulášu ostanú oči pre plač a od moderného osvetlenia máme veľmi ďaleko.


Prílohy: