Informatívna správa o potrebe dofinancovania rekonštrukcie futbalového štadióna

01. 04. 2019 19:45 | Mgr. Anna Dvorščáková Blog

Dnešné rokovanie MsZ začalo v netradičnom čase, o 17.00. Jedným z bodov, o ktorom poslanci rokovali bola INFORMATÍVNA SPRÁVA O POTREBE DOFINANCOVANIA REKONŠTRUKCIE FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA.


Niektoré fakty:

  • vysúťažená cena na rekonštrukciu futbalového štadióna je 1 224 999,11 eur
  • na financovanie rekonštrukcie bol už prijatý úver vo výške 375 000.- eur
  • vyvstala požiadavka na ďalšie navýšenie finančnej dotácie na dokončenie rekonštrukcie
  • poslanci mali schváliť prijatie  ďalšieho úveru od  Všeobecnej úverovej banky, a.s. v sume 165 000.- eur
  • okrem úveru sa v uznesení mesto zaväzuje navýšiť dotáciu pre MFK zo strany mesta spolu 75 000.- eur ročne  s mesačnou splatnosťou do splatnosti úverov

Čiže ďalší úver na dokončenie rekonštrukcie futbalového štadióna. Takže nakoniec sme sa vrátili tam, kde stroskotával navrhnutý rozpočet. Úvery. Množstvo ľudových veselíc, niekoľko stotisíc na reklamu a mestské médiá a chýbajúce financie na základné veci.

Poslanci navrhli dofinancovanie tejto rekonštrukcie z vlastných zdrojov z rezervného fondu, no vedenie mesta sa s týmto návrhom nestotožnilo. Podľa slov vedenia mesta peniaze z vlastných zdrojov už nemáme, treba nám ich na dobudovanie školských jedální. O tom sa predtým nevedelo? Vždy treba myslieť trochu dopredu, pretože každé zlé rozhodnutie sa časom vráti a pravda vyjde najavo.