Kto je Nový Mikuláš?

Sme ľudia, ktorým nie je jedno, kde a ako budú žiť. Iba ľudia s výrazným záujmom o okolité dianie dokážu podporiť zásadné strategické zámery v rozvoji mesta a regiónu. Idea slobody, nezávislosti a zodpovednosti jednotlivca je pre nás základom, ktorý chceme v našom meste rozvíjať.